Obligatoriske kurs for leger i spesialisering

  • Dette er obligatoriske kurs som kan være enten rene nettkurs eller kombinert med samlinger
  • Se kursbeskrivelsen for det enkelte kurs for mer informasjon
  • NAVs obligatoriske kurs i sykmeldingsarbeid finner du her.
  • Forkurs obligatorisk kurs i akuttmedisin ligger under fanen Eksterne kurs. Du kommer direkte til NAKOS ved å klikke her
  • Obligatoriske kurs i anestesiologi ligger under fanen Eksterne kurs.Du kommer direkte til NAKOS ved å klikke her