Obligatoriske/Anbefalte kurs for leger i spesialisering

  • Legeforeningen tilbyr både rene nettkurs og nettkurs kombinert med samlinger. Se kursbeskrivelsen for det enkelte kurs for mer informasjon
  • Obligatoriske kurs i anestesiologi og akuttmedisin ligger hos NAKOS. 
Help with Search courses