Obligatoriske/Anbefalte kurs for leger i spesialisering

Legeforeningen tilbyr både rene nettkurs og nettkurs kombinert med samlinger. For mer informasjon, se kursbeskrivelsen for det enkelte kurs. 
Obligatoriske kurs i anestesiologi og akuttmedisin finner du hos NAKOS.