Kurset tar for seg legevaktens hovedoppgaver, lover og regler som definerer legevaktarbeid, organisering av legevakten, og særtrekk og utfordringer ved legevaktarbeid. Innholdet i kurset er også en del av obligatorisk Grunnkurs A i allmennmedisin.

Kurset er utviklet av Legeforeningen i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. 
Pris: 540
Poeng/timer: 1
Kategori: Valgfrie kurs