• Kursbeskrivelse for Legevakt
  • Sist oppdatert: 2017
  • Omfang: 45 minutter
  • 1 valgfritt kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin
  • Pris: kr 440