Anbefalt kurs i ny ordning i spesialiteten Fordøyelsessykdommer

Gammel ordning

  • Fordøyelsessykdommer (videre- og etterutdanning)
  • Indremedisin (videre- og etterutdanning)
  • Generell kirurgi (videre- og etterutdanning)
  • Gastroenterologisk kirurgi  (videre- og etterutdanning)
  • Øre-nese-halssykdommer (videre- og etterutdanning)
  • Barnesykdommer (etterutdanning)
Pris: 5 900
Poeng/timer: 18 (13 t nettkurs og 5 t simulatortrening)
Kategori: Anbefalte kurs