• Publisert 2017
  • Omfang: 18 kurstimer (13 timer på nett pluss 5 timer simulatortrening)
  • 18 valgfrie kurspoeng i seks spesialiteter
  • Kursavgift: Totalt: 5700 (Nettkurs pris: kr. 3 800 + Simulatortrening: kr. 1900)