• Kursbeskrivelse for HELFO
  • Sist oppdatert: 2016
  • Omfang: 90 minutter
  • Poeng: 2 valgfrie kurspoeng til etterutdanning i allmennmedisin
  • Pris: kr 870, -