• Omfang: 45 minutter
  • Poeng: 1 valgfritt kurspoeng til etterutdanning for spesialister i øyesykdommer
  • Pris: kr 440, - (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)