Kurset er relevant for spesialister i øyesykdommer. 

Kurset skal gjøre deg i stand til å bruke regelverket for direkte forskrivning på blå resept og individuell stønad på en korrekt og effektiv måte, og vite når du skal skive ulike erklæringer og henvisninger som bekrefter at pasienten har krav på stønad fra Helfo.
Pris: 540
Poeng/timer: 1
Kategori: Valgfrie kurs