Nettkurset er forkurs til "Endoskopikurs m/simulatortrening" som er en anbefalt læringsaktivitet i ny ordning for spesialiteten Gastroenterologisk kirurgi.

"Endoskopikurs m/simulatortrening" har tre deler:

  • Del 1 Nettkurs: "Endoskopikurs for gastrokirurgi - GAK (forkurs)"
  • Del 2 Hoveddel: Oppmøtekurs i form av teori og praktiske øvelser
  • Del 3 To dagers hospitering på gastrolab ved et universitetssykehus

Endoskopikurs med simulatortrening er først fullført når alle tre delene er gjennomført. 

Pris: 3 900
Poeng/timer: 13
Kategori: Anbefalte kurs