• Tidsbruk: 13 kurstimer 
  • Kursavgift: kr. 3 800