• Pris: Kr 870 (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)
  • Omfang: 90 minutter
  • 2 valgfrie kurspoeng til etterutdanning i allmennmedisin, 2 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i barnesykdommer (Kurset er opprinnelig utviklet som en del av obligatorisk grunnkurs i allmennmedisin og har derfor allmennleger som hovedmålgruppe. Andre leger vil likevel har utbytte av å gjennomføre kurset)