Kurset består av to deler: en forberedende nettdel og en avsluttende todagers samling. 

Etter kurset skal deltakerne ha de nødvendige basale kunnskaper om hjertesykdommer for å kunne iverksette diagnostikk og behandling i akutte situasjoner samt kjenne til nødvendig utredning og muligheter for optimal behandling av kroniske hjertelidelser.

Nettdelen er omfattende og må påbegynnes i god tid før samling
. Den består av e-læringsmoduler (inkludert modulprøver) og tilhørende artikler. 

Nettdel og samling bør gjennomføres innenfor en 12 måneders periode. Du skal fortrinnsvis delta på samling i regionen der du arbeider.

Kurset er obligatorisk for spesialiteten indremedisin, og anbefalt for LIS 2 i spesialiteten indremedisin.

Læringsmål i ny spesialistutdanning: FIM-005, 008, 010, 011, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037,038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 047

Pris: 7 400
Poeng/timer: 40
Kategori: Anbefalte/obligatoriske kurs