Viktig informasjon om kurset:

Kurset består av to deler; en forberedende internett-del (artikler og e-læringsmoduler) og en avsluttende todagers samling. Nettdelen er omfattende og må påbegynnes i god tid før samling. Den skal tas samme år som man deltar på samlingsdagene.

Man skal delta på samling fortrinnsvis i den regionen man arbeider.

Tilgang til kursinnholdet er kostnadsfri. Hvis du ønsker et kursbevis må melde deg på en samlingsgruppe, bestå kursprøven og betale kursavgift.


Meld deg på her:

 

    25.-26. september 2018

        12.-13. september 2018

     27. og 28. september 2018

     27. og 28. september 2018