Viktig informasjon om kurset:

Det er endelig avklart at Legeforeningen skal fortsette å arrangere dette kurset, 

Kurset består av to deler; en forberedende internett-del (artikler og e-læringsmoduler) og en avsluttende todagers samling. Nettdelen er omfattende og må påbegynnes i god tid før samling. Den skal tas samme år som man deltar på samlingsdagene.

Man skal delta på samling fortrinnsvis i den regionen man arbeider.

Tilgang til kursinnholdet er kostnadsfri. Hvis du ønsker et kursbevis må melde deg på en samlingsgruppe, bestå nettkurset og betale kursavgift.

 

Husk å melde deg til samling inne på kursets hovedside.