Viktig informasjon om kurset:

OBS: Det er per 11.februar 2019 ikke avklart hvem som skal arrangere årests samlinger, men du kan melde deg inn i nettkurset via knappen "se på kurset" og da kan du påbegynne nettkurset. Legeforeningen venter på svar fra Helseforetakene  og vil legge ut informasjon om samlingene når det er avklart.

Kurset består av to deler; en forberedende internett-del (artikler og e-læringsmoduler) og en avsluttende todagers samling. Nettdelen er omfattende og må påbegynnes i god tid før samling. Den skal tas samme år som man deltar på samlingsdagene.

Man skal delta på samling fortrinnsvis i den regionen man arbeider.

Tilgang til kursinnholdet er kostnadsfri. Hvis du ønsker et kursbevis må melde deg på en samlingsgruppe, bestå kursprøven og betale kursavgift.


Meld deg på her:

 

    (ikke åpnet påmelding)

        (ikke åpnet påmelding)

    (ikke åpnet påmelding)

     (ikke åpnet påmelding)