• Omfang: 5 timer
  • Godkjenning, gammel ordning: Kurset er godkjent med 5 poeng for videre- og etterutdanning i allmennmedisin
  • Pris: 2200,-    (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)