• Oppdateres 2016/2017
  • Omfang: 5 timer
  • Poeng: 5 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin
  • Pris: 2200,-    (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)