Kurset gir en oversikt over noen sentrale forhold ved oppstart i allmennpraksis. Du får en kortfattet oversikt over aktuelle juridiske og økonomiske problemstillinger knyttet til oppstart som fastlege, eller i annet allmennmedisinsk arbeid i kommunen.

Kurset inkluderer kasuistikker der vi har forsøkt å gjenspeile ulike scenarioer for oppstart som fastlege og er ment å komplementere ALIS-utvalgets «Oppstartshåndbok i allmennpraksis».

Det finnes også ytterligere kurs og ressurser hos Legeforeningen som går grundigere inn i drift av legekontor. Især nevnes Veileder for næringsdrivende leger, utgitt av Legeforeningen. Nettdelen i Grunnkurs A har eksempelvis to kursmoduler om regelverk og avtaler i fastlegekontor.

Om du er i et spesialiseringsløp anbefaler vi at du også besøker alis.no for mer informasjon og regelverks og praksis knyttet til spesialisering og allmennpraksis.

Spesialiteter: allmennmedisin

Pris: 540
Poeng/timer: 1
Kategori: Valgfrie kurs