Omfang: 45 minutter

Poeng: 1 valgfritt kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin

Pris: kr 440,- (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)

Redaksjon

ALIS-utvalget ved Elisabeth Stura og Alf David Antoni Myklebust

Pedagog og prosjektleder:  Ingrid Kjerschow Lohne, rådgiver, Utdanningsseksjonen, Legeforeningen