Det er obligatorisk for leger å melde inn dødsfall elektronisk. Kurset gir en grunnleggende innføring av utfylling av elektronisk dødsmelding.

Pris: 1 390
Poeng/timer: 3
Kategori: Anbefalte kurs