Etter kurset skal leger i spesialisering i indremedisin ha nødvendige basalkunnskaper om medisinsk gastroenterologi for å kunne iverksette diagnostikk og behandling i akutte situasjoner, samt kjenne til nødvendig utredning og muligheter for optimal behandling av gastroenterologiske sykdommer.

Kurset er delt inn i to deler. En forberedende nettdel og en dagssamling. Begge skal tas i løpet av ett år. I nettdelen får du en innføring i temaene øsofagus, ventrikkel, tynntarm, tykktarm, lever og pankreas.

Kurset er obligatorisk kurs for spesialiteten Indremedisin og valgfritt kurs for spesialiteten generell kirurgi.


Kurset er relevant for oppnåelse av følgende læringsmål: FIM-079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093

Pris: 8 500
Poeng/timer: 30
Kategori: Anbefalte/obligatoriske kurs