Viktig informasjon om kurset:

  • Kursbeskrivelse for grunnkurs i fordøyelsessykdommer
  • Oppdatert 2016/2017
  • Pris: kr 7400,-   (Det er kostnadsfritt å se på kursinnholdet)
  • Omfang: 30 kurstimer, inkludert en dagssamling som skal tas samme semester.
  • Obligatorisk kurs for spesialiteten Indremedisin (valgfritt kurs for spesialiteten generell kirurgi)

Det er endelig avklart at Legeforeningen skal fortsette å arrangere dette kurset.

Husk å melde deg til samling inne på kursets hovedside.

Du vil ikke motta bekreftelse på påmelding fra koordinatorkontoret, du møter bare på samlingen du er påmeldt til.