Dette kurset er del 1 av 2 i Grunnkurs B, som er et obligatorisk femdagers kurs for allmennleger i spesialisering.

Kurset er delt inn i to deler. En forberedende nettdel (del 1) og en tredagers samling (del 2). I nettkurset får du en innføring i temaene NAV, jus for allmennleger, fastlegens informasjonshåndtering og legen og barnevernet.


Pris: 1 800
Poeng/timer: 10
Kategori: Anbefalte/obligatoriske kurs