• Omfang: 6 timer
  • Gammel ordning: 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Ny ordning: 6 valgfrie kurspoeng til etterutdanning i allmennmedisin
  • Pris: 2600,-    (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)

Modulene er opprinnelig utviklet for  leger i spesialisering i indremedisin. Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har valgt å godkjenne modulene som valgfrie i allmennlegers videre- og etterutdanning, da modulene vil gi allmennleger med interesse for fordøyelsessykdommer fersk kunnskap på området.

Redaktører for kurset

Odd Helge Gilja, Haukeland Universitetssykehus

Trond Engjom, Haukeland Universitetssykehus

Lars Aabakken, Oslo Universitetssykehus