• Omfang: 60 minutter ++
  • Godkjenning gammel ordning: 2 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i 25 spesialiteter). Se Legeforeningens kursoversikt for hvilke spesialiteter kurset er tellende som valgfritt kurs. 
  • Godkjenning ny ordning: LIS  del 1 felles kompetansemoduler LM- 044. 2 valgfrie kurstimer i etterutdanningen i allmennmedisin
  • Pris: 870,-  (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)