Dette kurset er del 1 av 2 i Grunnkurs C, som er et obligatorisk firedagers kurs for allmennleger i spesialisering.

Kurset er delt inn i to deler. En forberedende nettdel (del 1) og en tredagers samling (del 2). I nettkurset får du en innføring i temaene svangerskapsomsorg, barn og unge, barn som pårørende, smittevern og arbeidsmedisin.

Pris: 2 200
Poeng/timer: 8
Kategori: Anbefalte/obligatoriske kurs