• Sist oppdatert: 2017
  • Pris nettkurs: Kr 2200,- (OBS separat kursavgift samlingdselen)
  • Kurset er obligatorisk for allmennleger i spesialisering
  • Omfang: Grunnkurset er fra 2018 delt  slik; 8 timers forberedende nettdel (del 1) og 22 timer samling (del 2).

    Del 1 må bestås før du kan delta på del 2.

Påmelding til samling

Påmelding til samling/del 2 gjør du til den lokale kursarrangøren. Etter samlingens påmeldingsfrist fordeles plassene på kurset, og innen 2-4 uker før samling må nettkursbeviset sendes til lokal kursarrangør, hvis ikke kan man miste plassen på samlingen (se kursarrangørenes egne frister). Søkere som er nærmest spesialistgodkjenning blir prioritert.