Som lege skal du ha en viss kunnskap, både om hvilke regler som gjelder, hvordan de skal forstås og anvendes i konkrete tilfeller. I dette kurset får du en innføring i hva jus er, og en gjennomgang av rettigheter og plikter som er sentrale for yrkesutøvelsen.

Modulene i dette kurset finnes også i Grunnkurs B for allmennleger.

Spesialiteter: allmennmedisin

Pris: 1 390
Poeng/timer: 3
Kategori: Valgfrie kurs