Her ligger ressurser som skal være tilgjengelig for inviterte brukere/veiledere o.l., men som ikke skal ligge åpent tilgjengelig i kursoversikten.