Nettkurs hos samarbeidspartnere

Dette er kurs som ikke ligger på vår kursplattform, men som er poenggivende i videre- og etterutdanning.

 

Nettbasert forkurs til obligatorisk kurs i akuttmedisin for allmennleger

Kurset er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Akershus universitetsykehus HF og NAKOS

  • Omfang: 3 timer
  • Ingen kursavgift

Logg inn hos NAKOS for å ta kurset

 

Obligatoriske kurs i anestesiologi

Nettbaserte deler av samtlige obligatoriske kurs i spesialistutdanning i anestesiologi er under videreutvikling. Dette er et samarbeid mellom Den Norske Legeforening med Spesialitetskomiteen i anestesiologi og NAKOS. Kurset krever en innloggingsnøkkel som du vil motta i forkant av kurset for å få tilgang til ressursene.

Følg lenke til nettsiden her:

https://www.nakos.no/course/category.php?id=14