Nettkurs hos samarbeidspartnere

Dette er kurs som ikke ligger på vår kursplattform, men som er poenggivende i videre- og etterutdanning.

 NAVs e-læringskurs i sykmeldingsarbeid

Kurset er obligatorisk for alle leger som skal skrive sykemeldinger. Fra 2018 skal kurset inngå i Grunnkurs B for allmennleger.

Klikk her for å gå til kurset

Innføring i statistikk via internett del 1 og del 2

Kursene er utviklet av Petter Laake ved Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo og Nils Meland, Statinet.

 • Valgfrie kurs for alle spesialiteter.
 • Omfang: 26 kurstimer per del, gir 4 kurspoeng per del

 

Klikk her for å melde deg på kurset

Har du spørsmål om kurset, ta kontakt med kursledelsen@statinet.no.

 

Nettbasert forkurs til obligatorisk kurs i akuttmedisin for allmennleger

Kurset er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Akershus universitetsykehus HF og NAKOS

 • Omfang: 3 timer
 • Ingen kursavgift

Logg inn hos NAKOS for å ta kurset

 

NHI-kurs

Kursene er utviklet av Norsk Helseinformatikk (NHI) i samarbeid med Legeforeningen og bygger på NEL-artikler. Start kursene ved å registrere deg og logge deg inn på NHIs kurssider

Symptomklinikk om tungpusthet

   • Klinisk emnekurs i lungemedisin for allmennleger
   • Omfang: 15 timer

Skulderlidelser

  • Klinisk emnekurs i fysikalsk medisin for allmennleger
  • Omfang: 15 timer

Klinisk beslutningslære

 • Klinisk emnekurs for allmennleger
 • Omfang: 15 timer

 

Dyspepsi

  • Omfang: 8 timer
  • Gir 8 kurspoeng i videre- og etterutdanning i allmennmedisin.
  • Sammenslått med kurset Avføringsforstyrrelser eller kurset Magesmerter hos barn, godkjennes kurset som klinisk emnekurs i gastroenterolog for allmennleger med 20 el 18 poeng.

Avføringsforstyrrelser

  • Omfang: 12 timer
  • Gir 12 kurspoeng i videre- og etterutdanning i allmennmedisin.
  • Sammenslått med kurset Dyspepsi eller kurset Magesmerter hos barn, godkjennes kurset som klinisk emnekurs i gastroenterologi for allmennleger med 20 el 22 poeng.

Magesmerter hos barn

  • Omfang: 10 timer
  • Gir 10 kurspoeng i videre- og etterutdanning i allmennmedisin.
  • Sammenslått med kurset Dyspepsi eller kurset Avføringsforstrrelser, godkjennes kurset som klinisk emnekurs i gastroenterologi med 18 eller 22 poeng. 

Hypertensjon

  • omfang: 6 timer
  • gir 6 kurspoeng i videre- og etterutdanning i allmennmedisin.

 

 

Kolposkopi

Godkjent med 12 kurspoeng i videre- og etterutdanning i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Gå hit for å lese om kurset

 

Kurs i ECT-behandling

 • nettkurs godkjent med 4 kurspoeng av spesialitetskomiteen i psykiatri
 • kurset er gratis

Du finner kurset hos Sykehuset Innlandets læringsportal.

 

Obligatoriske kurs i anestesiologi

Nettbaserte deler av samtlige obligatoriske kurs i spesialistutdanning i anestesiologi er under videreutvikling. Dette er et samarbeid mellom Den Norske Legeforening med Spesialitetskomiteen i anestesiologi og NAKOS. Kurset krever en innloggingsnøkkel som du vil motta i forkant av kurset for å få tilgang til ressursene.

Følg lenke til nettsiden her:

https://www.nakos.no/course/category.php?id=14

 

Kurs hos Helsekompetanse

Se kursenes godkjenninger her

Kurs om traumebehandling - "Stø kurs"

Klinisk emnekurs om sykelig overvekt og spiseforstyrrelser - "Samhandling for et lettere liv"

Forebygging og primærbehandling av obstetriske sfinkterskader

Atopisk eksem hos barn og voksne - "Hjelp det klør"

Huntingtons sykdommer