Filmressurser

Mange av de ressursene som lages for nettkursene kan med fordel brukes i veiledningsgrupper, smågrupper, interne seminarer eller lignende.

Her har vi forsøkt å samle de viktigste.

Først og fremst er det filmer med litt teori knyttet til, og forslag til diskusjonsoppgaver.