Filmressurser

Mange av de ressursene som lages for nettkursene kan med fordel brukes i veiledningsgrupper, smågrupper, interne seminarer eller lignende. Her har vi forsøkt å samle de viktigste. Først og fremst er det filmer med litt teori knyttet til, og forslag til diskusjonsoppgaver.