Kursbeskrivelse for Legevakt

  • Sist oppdatert: 2017
  • Omfang: 45 minutter
  • 1 valgfritt kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin

Læringsmål
Etter endt kurs skal du:

  • Kjenne legevaktens hovedoppgaver
  • Kjenne lover og regler som definerer legevaktarbeid
  • Kjenne ulike måter å organisere legevakten på
  • Kjenne endringene i organiseringen av legevakter i Norge
  • Ha kjennskap til noen særtrekk og utfordringer ved legevaktarbeid

Kurset er utviklet av Legeforeningen i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Fagansvarlige tekstforfattere: Jesper Blinkenberg og Steinar Hunskår

Redaktør: Kine Jordbakke

Prosjektleder og pedagog: Ingrid Kjerschow Lohne

Visuell kontroll: Laura Gray

» Kursbeskrivelser