Kursbeskrivelse for Folkehelseloven og miljørettet helsevern

Dette kurset har et omfang på 1 kurstime, og er godkjent med 1 kurspoeng i allmennlegers etterutdanning.

Etter bestått kursprøve, trykk på "Bestill faktura og kursbevis" som ligger midt på kurssiden. Faktura kommer i posten etter noen dager. Kursbeviset kommer på mail etter at faktura er registrert betalt.

Læringsmål:

  • kjenne folkehelseloven
  • vite hva miljørettet helsevern er
  • kjenne allmennlegens rolle innenfor folkehelse og miljørettet helsevern

Fagansvarlig tekstforfatter: Anders Smith, allmennlege, tidligere kommuneoverlege i Bærum og fylkeslege i Akershus. Nåværende seniorrådgiver i Helsedirektorate og redaktør for Helserådet hos Helsebiblioteket

» Kursbeskrivelser