Kursbeskrivelse for Smittevern

Dette kurset har et omfang på 1 kurstime, og er godkjent med 1 kurspoeng i allmennlegers etterutdanning.

Etter bestått kursprøve, trykk på "Bestill faktura og kursbevis" som ligger midt på kurssiden. Faktura kommer i posten etter noen dager. Kursbeviset kommer på mail etter at faktura er registrert betalt.

Læringsmål:

    • Kjenne allmennlegens oppgaver i smittevernet
    • Kjenne relevant lovverk for smittevern på internett
    • Å kunne gjennomføre konsultasjoner og hjemmebesøk på en hygienisk forsvarlig måte.

Fagansvarlig tekstforfatter: Preben Aavitsland, lege, med bred bakgrunn i epidemiologi, folkehelse, kommunikasjon og beredskap.

» Kursbeskrivelser