Beskrivelse av filmene

Kliniske ferdigheter i kognitiv atferdsterapi, filmeksempler

Her vises ferdigheter og teknikker som brukes i kognitiv atferdsterapi ved angst og depresjon.

Det er ikke komplette konsultasjoner, men korte kutt på 6-7 minutter som kan være utgangspunkt for refleksjon og læring på kurs og i mindre grupper.

I første eksempel vises en pasient med angstskapende brystsmerter som tilbys kognitiv atferdsterapi ved at legen snakker om angstsirkelen. Videre vises samtaler om ulike årsaker til brystsmerter, og forberedelser til eksponeringsterapi.

Ved depresjon vises først en tradisjonell empatisk støttende samtale, og deretter en mer kognitiv tilnærming til samme pasient, med aktivitetsregistrering.

Pasientene spilles av skuespiller og psykolog Sigrid Huun, og skuespiller og lege Per Gørvell.

Terapeutene spilles av professor i psykiatri Egil W. Martinsen, og allmennlegene Sverre Lundevall og Bente Aschim.

Prosjektet er et samarbeid mellom Legeforeningen og Universitetet i Oslo, og er finansiert av midler fra Helsedirektoratet.

Opptakene ble gjort i desember 2009.

Foto, klipp og regi: Jan Petter Hansen

<<Gå til filmene

» Kursbeskrivelser