Kursbeskrivelse for Møte med utviklingshemmede

Dette kurset gir allmennlegen en innføring i aktuelle problemstillinger når man har personer med utviklingshemning på sin liste. Kurset – med sine 13 kapitler om ulike temaer – er også av interesse for øvrige spesialister, og for andre fagpersoner.

Gjennomføring:
Hver leksjon kan tas for seg.

Målgruppe:
Alt helsepersonell som kommer i kontakt med personer med utviklingshemning, men særlig allmennlegen.

Forkunnskaper:
Ingen spesielle.

Normert tid:
19 leksjoner à 15-20 min

Godkjenning:
Kurset er godkjent med 10 poeng som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning i samtlige spesialiteter. For å få kurset godkjent må du gjennomføre alle testene som kommer til slutt i hver leksjon. Du må også ha besvart evalueringsskjemaet som avslutter kurset.

Kurset består av 19 leksjoner fordelt på 13 kapitler
 1. Utviklingshemning og allmennlegen
 2. Rettslig grunnlag for helsehjelp til utviklingshemmede
 3. Utviklingshemning; rettigheter, stønader og sosiale tjenester
 4. Utviklingshemning og adferdsendringer
 5. Utviklingshemning og psykiske lidelser
 6. Utviklingshemning, aldring og demens
 7. Down syndrom
 8. Utviklingshemning og epilepsi
 9. Utviklingshemning og cerebral parese
 10. Utviklingshemning og muskel- og skjelettlidelser
 11. Utviklingshemning og seksualitet
 12. Utviklingshemning og sanseforstyrrelser
 13. Funksjonshemning og munnhelse

Fordypningsleksjon: Tro og livssyn

Gå til kurset

» Kursbeskrivelser