Kursbeskrivelse for Sakkyndig arbeid

Målgruppe 

Leger i spesialistutdanning, alle spesialiteter.  Kurset er obligatorisk for alle spesialiteter ved søknad om spesialistgodkjenning.

Leger i etterutdanning, alle spesialiteter. Godkjennes med tre valgfrie kurspoeng

Bakgrunn

NAV, forsikringsselskaper og domstolene innhenter hvert år et stort antall spesialisterklæringer i forbindelse med erstatningsspørsmål etter personskader. Spesialistenes vurderinger tillegges stor betydning. Det kan være noe variasjon i ulike sakkyndige legers konklusjoner vedrørende samme skadetilfelle. Dette har ført til tvil om de sakkyndige har tilstrekkelig kompetanse, grundighet og upartiskhet. Det er etterlyst bedre opplæring for leger i å utarbeide spesialisterklæringer.

Læringsmål

Etter endt kurs, skal du være i stand til å:

  • utarbeide spesialisterklæringer slik at alle relevante opplysninger og vurderinger kommer med i en systematisk og oversiktlig form
  • foreta fastsetting av medisinsk invaliditet og funksjonsvurdering ved hjelp av bestemte prinsipper
  • forholde deg korrekt til de ulike involverte partene i en erstatningssak etter personskader
  • beskrive den sakkyndiges ansvar sammenlignet med oppdragsgivers ansvar

 Gjennomføring

  • Kurs er basert på 3 timers selvstudium. Det omfatter en kasuistikk, interaktive oppgaver og en kursprøve til slutt.
  • Innholdet er fritt tilgjengelig for alle. Man må bestå kursprøven og bestille og betale faktura for å få kursbevis.
  • E-læringsmodulen refererer til og lenker til ressursdokumenter på kurssiden. Den valgte kasuistikken handler om et nevrologisk/fysikalsk-medisinsk problem, men prinsippene for arbeidet med erklæringen gjelder alle spesialiteter.

Klikk her for å gå til kurset

» Kursbeskrivelser