Kursbeskrivelse for Barn som pårørende

  • Sist oppdatert: 2016
  • Omfang: 45 minutter
  • 1 valgfritt kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin

 

Beskrivelse

Barn er pårørende når foreldre er syke eller har rusproblemer.

De påvirkes av foreldrenes helse, og skal være en del av helsehjelpen vi gir voksne pasienter.

Akkurat som barn er opptatt av foreldres sykdom, tenker syke foreldre på hvordan barna deres har det. 
I dette kurset skal du lære om barn som pårørende, både hvilke utfordringer de kan ha og hvilke behov og rettigheter de har.

Du vil også få tips til hvordan du som fastlege kan hjelpe disse barna. 

 
Produksjon

Fagansvarlig kursforfattere: 

Anne Kristine Bergem, psykiater og fagrådgiver i BarnsBeste

Frøydis Gullbrå, fastlege og forsker, Uni Research Helse, Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen

 

Redaktører: 

Eivind Thorsen, Fagrådgiver i BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Bente Prytz Mjølstad, spesialist i allmennmedisin og førsteamanuensis, ph.d., Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin
Finn Høivik, Fastlege, Kalvskinnet legesenter

 

Prosjektleder og Pedagog:

Laura J. M. Gray, e-læringsrådgiver, Legeforeningen

 

Kvalitetssikring og bistand:

Ingrid Kjerschow Lohne, rådgiver, Legeforeningen

May Helene Dahl, rådgiver, Legeforeningen

 

» Kursbeskrivelser