Søk i spørringer

Feltet som skal søkes må være angitt ved å prefikse spørringen med 'title:', 'content:', 'name:', eller 'intro:'. F.eks., et søk med 'title:news' vil returnere resultater med ordet 'news' i tittelen.

Boolean operatorer ('AND', 'OR', 'NOT') kan brukes for å kombinere eller eksludere nøkkelord.

Wildcard tegn ('*' or '?' ) kan brukes for å representerer bokstaver i spørringen.