Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren («Normen») sammenfatter myndighetskravene som hele sektoren må oppfylle, og gir bl.a. tilråding om hvordan kravene kan etterleves i legekontor og sykehus.

Kurset består av to moduler, en beregnet på ledelsen og og en på medarbeidere ved legekontoret.

Godkjenning gammel ordning: 2 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i 25 spesialiteter). Se Legeforeningens kursoversikt for hvilke spesialiteter kurset er tellende som valgfritt kurs.

Godkjenning ny ordning: LIS del 1 felles kompetansemoduler LM- 044. Etterutdanningen i allmennmedisin: 2 valgfrie kurstimer

Pris: 990
Poeng/timer: 2
Kategori: Valgfrie kurs