Arbeidsmedisin - kunne utøve din rolle innenfor arbeidsmedisin og forebyggende arbeid - kjenne til nyttige verktøy og ressurser på internett - kjenne til relevante lover og regler

Bedriftshelsetjeneste - kjenne hensikten med bedriftshelsetjeneste - kjenne bedriftshelsetjenestens oppgaver - kjenne til relevante lover og regler

Modulen inngår i Grunnkurs C for allmennleger.

Pris: 870
Poeng/timer: 2
Kategori: Valgfrie kurs