I dette kurset blir du kjent med allmennlegens oppgaver i smittevernet, relevant lovverk for smittevern, hvordan du skal gjennomføre konsultasjoner og hjemmebesøk på en hygienisk forsvarlig måte.

Modulen i dette kurset finnes også i Grunnkurs C for allmennleger.

Spesialitet: allmennmedisin

Pris: 540
Poeng/timer: 1
Kategori: Valgfrie kurs