Kurset tar for seg allmennlegenes rolle innenfor temaene folkehelse og miljørettet helsevern.
Pris: 540
Poeng/timer: 1
Kategori: Valgfrie kurs