I dette kurset blir du kjent med de faglige retningslinjene for svangerskapsomsorgen, Legeforeningens veileder om fødselshjelp, hvordan du kan utføre svangerskapskontroller med helsekortet som verktøy, kompliserende tilstander og retningslinjer for henvisning og samarbeid og reglene for sykemelding av gravide og tildeling av svangerskapspenger.

Modulen i dette kurset finnes også i Grunnkurs C for allmennleger.

Spesialitet: allmennmedisin
Pris: 990
Poeng/timer: 2
Kategori: Valgfrie kurs