Kurset gir en grundig innføring i arteriell og venøs sirkulasjonsfysiologi med fysikkens lover og fysiologiens funksjon. Det er egne kapitler om undersøkelsesmetoder og utredning av både venøs og arteriell problematikk. Hjertets og hjernens fysiologi er separat behandlet.

På en didaktisk enkel måte ledes man gjennom basale prinsipper og lover i sirkulasjonsfysiologien med henvisninger til praktiske kliniske konsekvenser av endret normalfysiologi. Her kan alle som er interessert i sirkulasjonsfysiologi hente ny lærdom og oppfriske gammel kunnskap.

Spesialiteter: se Sirkulasjonsfysiologi - Nettkurs (legeforeningen.no)

Pris: 3 200
Poeng/timer: 12
Kategori: Anbefalte/obligatoriske kurs