Kurset gir en grundig innføring i arteriell og venøs sirkulasjonsfysiologi med fysikkens lover og fysiologiens funksjon. Det er egne kapitler om undersøkelsesmetoder og utredning av både venøs og arteriell problematikk. Hjertets og hjernens fysiologi er separat behandlet.

Obligatorisk i gammel ordning og anbefalt i ny ordning i spesialiteten karkirurgi.

Pris: 3 200
Poeng/timer: 18
Kategori: Anbefalte/obligatoriske kurs