Kurset gjør deg i stand til å utarbeide spesialisterklæringer, foreta fastsetting av medisinsk invaliditet og funksjonsvurdering ved hjelp av bestemte prinsipper, forholde deg korrekt til de ulike involverte partene i en erstatningssak etter personskader og kjenne den sakkyndiges ansvar sammenlignet med oppdragsgivers ansvar.

Spesialiteter: alle

Pris: 1 390
Kategori: Anbefalte/obligatoriske kurs
:

Tidsbruk: 3 t