Pris: 1.300,-

Tidsbruk: 3 timer

  • Kurset er et obligatorisk kurs i videreutdanningen i alle spesialiteter i gammel ordning. Kurset gir ikke kurspoeng. 
  • Kurset er også et anbefalt kurs i FKM (felles kompetansemål) for videreutdanningen i alle spesialiteter i ny ordning. 
  • Hvis du ønsker et kursbevis må du bestå kursprøven, bestille kursbevisfaktura og betale kursavgift. Bestillingen er bindende.