Gratis tilgang til innhold

Tilgang til kursinnholdet er kostnadsfri. Hvis du ønsker et kursbevis må du bestå kursprøven, bestille kursbevisfaktura og betale kursavgift. Bestillingen er bindende.