• Pris: kr 3.200,-  (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)
  • Gammel ordning:10 kurstimer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning i allmennmedisin. 
  • Ny ordning: 10 kurstimer som valgfritt kurs i etterutdanning i allmennmedisin.