Tre filmer fra nettkurset Etiske dilemmaer

  • Bak stengte dører — alle spesialiteter
  • Sammensvergelse — allmennleger og psykiatre
  • Under overflaten — alle sykehusspesialiteter

Filmene brukes til å konkretisere etiske dilemmaer. De kan danne utgangspunkt for refleksjon og debatt.