Kurset tar for seg temaene medisinsk etikk, kliniske etikk-komiteer og systematisk drøfting av etiske utfordringer, pasientautonomi og tvang, etiske dilemma ved livets slutt og pasient og samfunn.

Godkjenninger gammel ordning
18 poeng som valgfritt kurs i utvalgte spesialiteter. Se Legeforeningens kursoversikt for hvilke spesialiteter kurset er tellende som valgfritt kurs. Godkjent som valgfritt kurs i kompetanseområde Alders- og sykehjemsmedisin.

Godkjenninger ny ordning
  • Relevant for LIS del 1: Felles kompetansemoduler LM-01, LM-02 og LM-03. 
  • Relevant for LIS del 2-3: Felles kompetansemoduler LM-04. 
  • 18 valgfrie kurstimer i etterutdanningen i allmennmedisin
Pris: 4 800
Poeng/timer: 18
Kategori: Valgfrie kurs