• Omfang: 18 timer som valgfritt kurs for samtlige spesialiteter. NB: For de spesialiteter som må ta valgfrie kurs innenfor spesialitetsspesifikke temaer, gjelder ikke dette kurset som tellende valgfritt kurs.