Kurset ble tidligere kalt "Dødsattester" 

Pris: kr 1300,- 

Tidsbruk: 3 timer

Etter endt kurs skal du:

  • ha grunnleggende kunnskaper om lovverk og plikter relatert til dødsfall
  • ha tilegnet deg en grunnleggende forståelse for hensikten med Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig død (heretter kalt Dødsmeldingen)
  • kjenne til prinsippene bak oppsettet av umiddelbar, underliggende og medvirkende dødsårsaker
  • forstå forskjell på underliggende dødsårsak og bidragsytende sykdommer og kunne plassere dem korrekt i skjema
  • identifisere dødsmeldinger med ulogisk oppsett av underliggende og umiddelbare dødsårsaker i felt I
  • kjenne følgene av feil inkludering av sykdommer i feltene I og II
  • vurdere meldeplikter til politi og avvikssystem
  • vurdere behov for medisinsk obduksjon

Gammel ordning: 3 valgfrie kurspoeng i mange spesialiteter - Se listen. 

Kurset er anbefalt kurs i ny ordning: LIS del 1 kliniske læringsmål KLS 007. 3 valgfrie kurstimer i etterutdanningen i allmennmedisin.