Kursgodkjenning: 1 valgfri kurstime til etterutdanningen i allmennmedisin, 2 valgfrie kurstimer til etterutdanningen i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Kurset er kostnadsfritt. Kursbevis sendes på e-post etter at kurset og testen er bestått og evalueringen utført.

Pris: Gratis
Poeng/timer: 2
Kategori: Valgfrie kurs