Godkjenninger – Gamle spesialistregler: Kurset er godkjent med 5 valgfrie poeng for videre- og etterutdanning i allmennmedisin og 6 timer i arbeidsmedisin.

Pris: 2 200
Poeng/timer: 5
Kategori: Valgfrie kurs