• Pris: kr 2200,- (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)
  • Omfang: 5-6 timer
  • 5 valgfrie kurspoeng til etterutdanning i allmennmedisin og 6 timer som valgfritt kurs til etter- og videreutdanning i arbeidsmedisin.