Formålet med kurset er å vise hvordan du måler lungefunksjonen ved hjelp spirometri, hvordan måleresultatene framstilles som spirometrikurver, og hvordan resultatene kan forstås. Etter kurset vil du få et klarere bilde av hvilke pasienter som bør undersøkes og hva spirometrien kan bidra med i den daglige diagnostikk.

Spesialiteter: allmennmedisin (5 poeng) og arbeidsmedisin (6 poeng)

Pris: 2 200
Poeng/timer: 5
Kategori: Valgfrie kurs