• Pris: kr 2200,- (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)
  • Omfang: 5-6 timer
  • Godkjenninger – Gamle spesialistregler: Kurset er godkjent med 5 valgfrie poeng for videre- og etterutdanning i allmennmedisin og 6 timer i arbeidsmedisin.