Dette kurset gir en faglig plattform for å diagnostisere og behandle de vanligste årsakene til svimmelhet, og vite hvilke faresignaler som bør lede til akuttinnleggelse. Kurset tar blant annet for seg temaene anemi, elektrolyttforstyrrelser, hypoglykemi, hjertesykdom og hjerneslag.

Spesialiteter: se Svimmelhet (legeforeningen.no)


Pris: 990
Poeng/timer: 2
Kategori: Valgfrie kurs