Kurset øker din kompetanse i å samtale med barn og ungdom ved å introdusere deg for motivasjonsstyrt og kognitiv terapeutisk samtale, sammenhengen mellom kroppslige symptomer og bakenforliggende faktorer, praktiske forhold som kan fremme god samtale, risikofaktorer for depresjon hos unge samt nøkkelspørsmål for å oppdage depresjon og bruk av verktøyet "Diamanten" i samtalen med barn og unge om deres plager.

Tekstforfatter er Ole Rikard Haavet.

Pris: 990
Poeng/timer: 2
Kategori: Valgfrie kurs