Fastleger blir ofte kontaktet på et tidlig stadium når det er bekymringer eller utfordringer knyttet til barn og unge. Fastlegen kan derfor spille en viktig rolle når det gjelder forebygging. Kurset omtaler tema som gjenspeiler de store helseutfordringene for barn i dagens samfunn og hvordan du som fastlege kan bli tryggere på din rolle når det gjelder helsearbeid blant barn og unge.

Pris: 990
Poeng/timer: 2
Kategori: Valgfrie kurs