Kursgodkjenning: 1 valgfri kurstime til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 2 valgfrie kurstimer til videre- og etterutdanningen i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Omfang: 1-2 kurstimer
Kursavgift: Kr 300,- (faktura og kursbevis bestilles etter at kurset er bestått)