• Kursbeskrivelse for Spirometri
  • Kvalitetssikret 2017
  • Pris: kr 2200,-
  • Omfang: 5-6 timer
  • 5 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin og 6 timer som valgfritt kurs til etter- og videreutdanning i arbeidsmedisin.

 

Gratis tilgang til innhold

Det er kostnadsfritt å se på kursinnholdet. Hvis du ønsker et kursbevis må du bestå kursprøven og betale kursavgift.